Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις για το Φράγμα Αχυρών


Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί για το έργο του Φράγματος Αχυρών . Η αποζημίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους όπως σημειώνονται
στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης Νο 14482/19-6-12 ποσού 233.604,76 €

 Θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν ως δικαιούχοι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφερείας των ακινήτων. Πληροφορίες : Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15 Τ.Κ. 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ τηλ. 210 9094487

aktiovonitsapress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου