Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Βονιτσάνος Φώτης Μάρης Αντιπρύτανης στο Δημοκριτείο Πανεπιστημίο.


Ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Καραμπίνης Αθανάσιος όρισε όπως ορίζει ο νόμος του νέους αντιπρυτάνεις. Μεταξύ των 5 αντιπρυτάνεων βρίσκεται
για πρώτη φορά και ένας από την σχολή της Ορεστιάδας, δείχνοντας έμπρακτα την σημασία που έχουν τα τμήματα της πόλης μας για το Δ.Π.Θ.

 Ο κ. Φώτιος Μάρης, είναι ο νέος Αντιπρύτανης Οικονομικών.

Ο Φώτιος Μάρης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και διδάσκει στο τμήμα από το 2003 μέχρι και σήμερα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Δείτε αναλυτικό βιογραφικό του εδώ. (http://www.fmenr.duth.gr/personel/dep/Maris.shtml)

Οι αρμοδιότητες του Αντιπρύτανη Οικονομικών είναι σημαντικές για την λειτουργία του ΔΠΘ, μεταξύ των οποίων είναι η εποπτεία του τακτικού προϋπολογισμού του Δ.Π.Θ., η υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα κ.α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου