Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Οριστική λύση στο κτιριακό πρόβλημα του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας.


Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλαιπωρούσε για αρκετά χρόνια τους μικρούς μαθητές φαίνεται ότι θα λυθεί άμεσα. Ο λόγος για το κτηριακό πρόβλημα του Γυμνασίου αλλά και Λυκείου
της Βόνιτσας. Είναι γνωστό ότι οι μικροί μαθητές μέχρι και σήμερα κάνουν μάθημα σε πολύ άσχημες συνθήκες στοιβαγμένοι σε κοντέινερ ή και περιφερόμενοι από κτίριο σε κτίριο και σε ακατάλληλες αίθουσες. Η ταλαιπωρία αυτή φαίνεται όμως ότι ήρθε στο τέλος. Ο αγώνας των μαθητών, των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών έχει αίσιο τέλος. Δικαιώθηκαν όλοι όσοι ζητούσαν σχολείο και έβρισκαν πόρτες στον τοίχο και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Μελέτες φυσικά υπήρχαν όπως και δημοπρασίες αλλά ποτέ δεν βρέθηκαν χρήματα για το σημαντικό αυτό έργο.

Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια η απόφαση για την ένταξη του έργου ‘Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας’ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το έργο είναι συνολικής δαπάνης 719.865,74 ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών και φθορών στον φέροντα οργανισμό τριών υφιστάμενων κτιρίων του συγκροτήματος Γυμνάσιο-Λυκείου Βόνιτσας καθώς και οι προκύπτουσες παράπλευρες εργασίες και πέραν αυτών η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Οι εργασίες επεμβάσεων-αποκαταστάσεων βλαβών και ενισχύσεων που προβλέπονται είναι οι έξης:
Α) Επεμβάσεις- Ενισχύσεις Φερόντων Στοιχείων Το έργο περιλαμβάνει αφ΄ ενός τις επεμβάσεις και αποκαταστάσεις των βλαβών των φερόντων οργανισμών και αφ’ ετέρου την ενίσχυση της αντισεισμικής συμπεριφοράς τους.
α. Αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
β. Αντίστοιχη επέμβαση σε εσωτερικές (προς αίθουσες) επιφάνειες των σκελετών
γ. Μανδύες εκτοξευμένου σκυροδέματος
δ. Επένδυση τμημάτων δοκών του ισογείου των κτιρίων με ινοπλισμένα πολυμερή υαλοϋφάσματα.
Β) Επεμβάσεις- Ανακατασκευές για την αποκατάσταση και Αναβάθμιση Κτιρίων (μη φερόντων οικοδομικών στοιχείων και Η/Μ εγκαταστάσεων ) Οι εργασίες της κατηγορίας αυτής προκύπτουν αφ’ ενός ως παράπλευρες και συνακόλουθες των εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των φορέων των κτιρίων και αφ΄ετέρου από την ανάγκη αναβάθμισης λειτουργικής , ενεργειακής και αισθητικής του συγκροτήματος.
α. Καθαιρέσεις διάφορες και αποκομιδή των προϊόντων καθαίρεσης.
β. Αποκατάσταση- ανακατασκευή οπτοπλινθοδομών και επιχρισμάτων.
γ . Ανακατασκευή όλων των κουφωμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών )
δ . Αποκατάσταση δαπέδων μαρμαρικών κλπ, γενικός χρωματισμός, θερμοϋγρομόνωση δωμάτων και τοίχων.
ε. Ανακατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων, κατασκευή φρεατίων, ανελκυστήρων και αλεξικέραυνου.

Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο.

Τέλος να σημειώσουμε ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την θετική έκβαση της υπόθεσης έχει και η Δημοτική Αρχή καθώς από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της το κτιριακό των σχολείων της Βόνιτσας ήταν πρώτο ζήτημα στην λίστα της. Δικαιώθηκε και όλων αυτών ο αγώνας για το σχολείο μας.
 Οι εργασίες θα ξεκινήσουν κατά πάσα πιθανότητα με το τέλος της σχολικής χρονιάς και θα γίνει αγώνας δρόμου ώστε οι νέοι μας να μπουν όσο το δυνατό συντομότερα στο ανακαινισμένο τους και ασφαλές σχολείο.

1 σχόλιο: