Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Λουτρά Τρύφου: Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Αγ. Βαρβάρου ως Ιαματικού.


Μια καλή είδηση από τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας  για τηνιαματική πηγή του Αγ. Βαρβάρου.
Βάση συγκεκριμένης απόφασης, δόθηκε η
έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Ελληνικής Θερμαλιστικής  Ανώνυμης Εταιρείας(Αν.Ε.Θ.Α.Ε.), που θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, για την εκπόνηση της Μελέτης: Υδρογεωλογική-Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Αγ. Βαρβάρου ως Ιαματικού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Σύνδεσμο.
Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

aktiovonitsapress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου