Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης καπνοπαραγωγών

Οι προϋποθέσεις και ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Προθεσμία έως τις 5 Μαΐου έχουν όσοι καπνοπαραγωγοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, εντασσόμενοι σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Συγκεκριμένα η δράση αυτή, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, στόχο έχει αφενός την εξασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα γεωργό και αφετέρου την ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω μεταβίβασης της εκμετάλλευσής του σε έναν διάδοχο, νέο ηλικιακά, γεωργό. Το μέγιστο ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, και όχι πέραν του 2015. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι γεωργοί- αρχηγοί οικογενειακής εκμετάλλευσης, που πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: α) είναι γεννηθέντες από την 1η Μαΐου 1948 έως και την 1η Μαΐου 1951, β) έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό το έτος 2009, γ) θα μεταβιβάσουν σε διάδοχο ηλικίας μικρότερης των 40 ετών την εκμετάλλευσή τους με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση ή/και με πλήρη μεταβίβαση νομής και κυριότητας, και δ) δεν έχουν εγκριθεί για ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο Μέτρο του ΠΑΑ 2007/2013, που ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας απαιτεί γεωργική δραστηριότητα μετά την ένταξη σε αυτό. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, στους διαδικτυακούς τόπους http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.opekepe.gr. Μετά την οριστικοποίησή τους οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εκτυπώνονται και θα κατατίθενται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με ταυτόχρονη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να συσταθεί ο φάκελος υποψηφιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου