Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

9.500.000 ευρώ για την αποχέτευση Κατούνας.


Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Κατούνας, αν όχι το πιο σημαντικό μαζί με την ύδρευση, αυτό της αποχέτευσης πλησιάζει στην λύση του. Την περασμένη μόλις εβδομάδα
ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ" με κωδικό MIS 376464 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" με ποσό συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.500.054,89 ευρώ. Η αποχέτευση της Κατούνας είναι ένα έργο πνοής για την πόλη που χρόνια υπήρχε μόνο στα χαρτιά αλλά και σε υποσχέσεις των αρμοδίων. Είναι ένα τεράστιο έργο που χρόνια είχε να πραγματοποιηθεί.

Συγκεκριμένα η πράξη αναφέρει:

Με την προτεινόμενη πράξη θα κατασκευαστεί το απαιτούμενο δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων του οικισμού Κατούνας καθώς και η ΕΕΛ Κατούνας μαζί με τα έργα διάθεσης. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής ενώ επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των έργων αυτών στον οικισμό της Κατούνας (ο οποίος ανήκει στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας) οδηγεί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να κατασκευαστούν: • Δίκτυο ακαθάρτων συνολικού μήκους 19.011 m (βαρύτητα 16.562 m, καταθλιπτικοί 1.141 m, ΚΑΑ 1308 m) • 3 Α/Σ • 1 ΕΕΛ δυναμικότητας 3.100 ικ με τον αγωγό διάθεσης μήκους 565 m.

Και θα παραδοθούν:

• Οριστική μελέτη και Τεύχη δημοπράτησης δικτύου αποχέτευσης, Προμελέτη & Τεύχη Δημοπράτησης ΕΕΛ & αγωγού διάθεσης, Επικαιροποιημένη, Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι, Απόφαση καθορισμού αποδέκτη, ΣΑΥ - ΦΑΥ.
• Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Κατούνας μήκους 19.011 m και 3 Α/Σ
• ΕΕΛ Κατούνας, δυναμικότητας 3.100 ικ και αγωγός διάθεσης 565 m
• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου με παραδοτέα: εκθέσεις προόδου του έργου καθώς και συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από την Δ.Α. του ΕΠΠΕΡΑΑ δελτία παρακολούθησης του έργου
• Οικόπεδο για την κατασκευή της ΕΕΛ
• Εργασίες σύνδεσης της Ε.Ε.Λ. και των 3 Α/Σ του δικτύου με τη Δ.Ε.Η.
• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες αρχαιολογικής επίβλεψης και σωστικού έργου

Όλη την πράξη μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου