Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Εκτροπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Άκτιο-Βόνιτσα.

Μέχρι τις 30 Μαρτίου θα εκτραπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Ακτίου – Βόνιτσας, εξαιτίας εργασιών για την κατασκευή του άξονα Ακτιο - Αμβρακία.
Αναλυτικά, η απόφαση του Αστυνομικού Διεθυντή Ακαρνανίας, αναφέρει:


«Αποφασίζουμε την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την χ/θ 6+280 έως 6+720 ( χλμ. Νέου αυτοκινητόδρομου) για την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Ακτίου – Βόνιτσας , του έργου ΄΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ , ΤΜΗΜΑ Ι΄΄. λόγω εκτελούμενων εργασιών σύμφωνα με την μελέτης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. μέχρι την 30-3-2013 Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με μέριμνα της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. . ΑΡΘΡΟ (2) Η παρούσα απόφαση ισχύει ΜΟΝΟ κατά την ως άνω χρονική διάρκεια. Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και η εφαρμογή της ανατίθεται στο Α.Τ. Βόνιτσας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου